Ledenadministratie

Contact  

Heeft u interesse om lid te worden van TIOD en wilt u na het lezen van onderstaande informatie nog meer informatie? Neem dan contact op met Annemarie van Leeuwen van de ledenadministratie via [email protected]. U kunt ook direct via de button ‘lid worden’ rechtsboven het inschrijfformulier invullen en versturen. (Op uw mobiel te vinden door de 2 streepjes rechtsboven aan te klikken). De ledenadministratie neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.   

Informatie over tennislessen  

TIOD heeft de tennislessen ondergebracht bij tennisschool Return Tennis. Deze tennisschool opereert al jaren als dé adviseur en bemiddelaar tussen trainers en verenigingen. Onze trainers zijn geselecteerd uit het grote bestand van Return Tennis en zijn geselecteerd op vaardigheden die bij TIOD passen.  Alle informatie over de tennislessen kunt u vinden op de website van de tennisschool www.returntennis.nl  

Tarieven  

Inschrijftarieven TIOD neemt de aanzienlijke kosten voor inschrijving van een nieuw lid bij de KNLTB voor haar eigen rekening om u welkom te mogen heten als lid van onze vereniging .   

Lidmaatschappen Er bestaan zeven soorten lidmaatschappen binnen tennisvereniging TIOD, namelijk seniorleden (twee categorieën) Jeugdleden (drie categorieën), dagleden en donateurs.  

Jeugdleden 1- Vanaf het jaar dat je 5 wordt  tot je 7e ben je een jeugdlid 1. Jeugdleden hebben alleen het recht om overdag te tennissen.  

Jeugdleden 2- Vanaf het seizoen dat je 8 wordt tot je 9e ben je een jeugdlid 2. Jeugdleden hebben alleen het recht om overdag te tennissen.

Jeugdleden 3- Vanaf het seizoen dat je 10 wordt tot je 18e ben je een jeugdlid 3. Jeugdleden hebben alleen het recht om overdag te tennissen.  

Senior-B leden- In het seizoen dat je 18 wordt, ben je Senior-B lid. Een senior-B lid heeft dezelfde "rechten" en "plichten" als een gewone senior. Hier valt dus ook het draaien van een bardienst onder. Het enige voordeel voor een senior-B lid is dat het lidmaatschap goedkoper is.

Senior leden- In het seizoen dat je 21 wordt, ben je senior. Een senior lid is verplicht drie bardiensten per seizoen te draaien.

Dagleden- Zogenaamde "dagleden" mogen spelen van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00uur. Voor deze leden is er een speciaal tarief.

Donateur- Als men in verband met een ziekte of blessure het lidmaatschap tijdelijk wil stop zetten, dan kan men donateur worden. 

Familiekorting Tennis je met 3 personen op hetzelfde adres dan heb je recht op 10% familiekorting.  

Wachttijden Op dit moment kunt u direct lid worden. Er is geen wachtlijst!  

Contributie Voor het komende seizoen heeft het bestuur de volgende contributies en inschrijftarieven vastgesteld:   

Wie betaalt wat bij TIOD in 2024?
Seniorleden (>20)            € 186,00
Senior-B leden (18-20)   € 169,00
Jeugdleden 3  (10-17)     €  118,00
Jeugdleden 2  (8-9)        €  78,00
Jeugdleden 1  (<8)          €  46,00
Dagleden                          € 127,00
Donateur                          €   39,50

Wijzigingen van het lidmaatschap

Als u overweegt om uw lidmaatschap te wijzigen b.v. van volledig daglid naar volledig lid of omgekeerd, of uw lidmaatschap tijdelijk wil stopzetten door donateur te worden, dan dienen deze wijzigingen ook voor 1 december voorafgaand aan het volgende seizoen aan de ledenadministratie doorgeven worden.    

Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient altijd te gebeuren vóór 1 december voorafgaand aan het volgende seizoen. Opzeggen kan per email en via het contactformulier, gaarne met vermelding van de reden. Let op: zegt u na 1 december uw lidmaatschap op, dan ben u in het komende seizoen contributieplichtig.    

Pasfoto ledenpas - KNLTB app

Als u vindt dat de foto op uw ledenpas niet meer goed gelijkend is, wat bijvoorbeeld voor de jeugdleden regelmatig van toepassing is, wijzig dan uw pasfoto in de KNLTB app. De foto wordt dan automatisch doorgegeven aan onze ledenadministratie. 

Mutatie contactgegevens

Gegevens kunnen worden gewijzigd in de KNLTB app. Het is belangrijk dat uw adres, telefoonnummer en/of e-mail adres actueel in het ledenbestand aanwezig is. Alle belangrijke informatie zal per mail verstuurd worden, ook de facturen. Indien uw adres gewijzigd is of u een nieuw (mobiel) telefoon nummer of een nieuw e-mail adres heeft, deze gegevens graag zo spoedig mogelijk doorvoeren in de KNLTB app of doorgeven aan de ledenadministratie. Stuur dan een mail naar [email protected] of gebruik het contactformulier. 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 182 599 092

Adres

Vossenburchkade 45/46
2805 PC Gouda