Bar

Gezelligheid is ons doel ……

Natuurlijk is TIOD op de eerste plaats een tennisvereniging, maar wel een hele gezellige tennisvereniging!

Die gezelligheid vind je zeker op en rond de tennisbanen, maar het clubhuis met zijn gezellige bar en terras is daar toch wel het episch centrum van. Die bar wordt gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers in de barcommissie en natuurlijk door de leden zelf.

Verplichte bardiensten

Om de bar te bemannen worden alle leden tussen 18 en de 73 jaar geacht om jaarlijks 3 verplichte (bar)diensten te draaien. Het jaar waarin de leeftijd van 18 of 73 wordt bereikt is in dit geval maatgevend. Natuurlijk is het mogelijk om vrijwillig extra bardiensten te draaien en ook de 73+ leden kunnen op die basis één of meer bardiensten draaien. De bestuurs- en commissieleden, die zich al verdienstelijk maken voor TIOD, zijn vrijgesteld van (bar)diensten, maar ook voor hen geldt dat zij zich vrijwillig zelf voor (bar) diensten kunnen opgeven.

Inplannen van bardiensten

Ruim voor de aanvang van het nieuwe tennisseizoen worden de bardienstplichtige leden gevraagd om hun bardiensten in te vullen via onze nieuwe KNLTB ClubApp (zet deze nu alvast op je telefoon, of tablet!). Het is daarbij mogelijk om zelf je bardiensten voor bepaalde dagen/tijden vast te leggen. Doe je dat niet dan zullen wij je bardiensten willekeurig bepalen.

Barcommissie

In 2024 bestaat de Barcommissie uit:  Vincent Roosen, Annemieke Amesz, Matthieu Scheffers, Mattijs van Gorsel en Wessel Gratama van Andel. Er is altijd plaats voor meer mensen!

Bardiensten ruilen of overnemen

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een geplande bardienst door onverwachte omstandigheden of ziekte toch niet kunt draaien. In dat geval ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger. Je kunt dan onderling ruilen met een ander lid of je kunt een beroep doen op één van de volgende leden die tegen een vergoeding van € 30 (per bardienst) de bardienst van je wil overnemen.

Hetty Besseling +31651053183
Roos Bollen +31634136516
Thijs Bollen +31657925317
Joost Bron +31637167956
Vivianne van Heijningen +31639889631
Annemie Hogendoorn +31642449029
Xianne Kolff +31623059979
Jens Middelkoop +31610313671
Sofie van Reek

+31619668289

Monique Zuur +31611166667
Sophie Zijleman +31633780980

 

Je dient zelf contact op te nemen met de betreffende persoon, ook het afrekenen moet je zelf regelen.  Let op: Als je je bardienst ruilt of laat overnemen blijf je er zelf verantwoordelijk voor dat de bardienst daadwerkelijk wordt vervuld.

TIOD Open

Ook de (bar) diensten gedurende ons Open Toernooi zijn vóór het begin van het seizoen in te vullen. Wij proberen zo duidelijk mogelijk aan te geven at er tijdens zo'n dienst van je wordt verwacht. Mocht je meedoen met het toernooi en ingedeeld worden tijdens de dienst die je hebt opgegeven of voor bent ingedeeld, dien je zelf voor vervanging te zorgen.  

Bardiensten afkopen of vervangende werkzaamheden verrichten

Het is mogelijk om je bardiensten af te kopen of werkzaamheden met betrekking tot parkonderhoud te verrichten. Indien je voor één van deze opties kiest dan dien je, vóór 1 maart van het betreffende jaar, de barcommissie via [email protected] hiervan op de hoogte te stellen. Voor het afkopen van de bardiensten word je een bedrag van € 112,50 in rekening gebracht.

Nog een aantal regels en tips:

  • Gedurende je bardienst mag je zelf niet gaan tennissen.
  • Achter de bar staat de Barklapper met daarin aangegeven wat er tijdens de bardienst van je wordt verwacht en waarin je alle informatie vindt die je nodig hebt om een bardienst goed te vervullen.
  • Als je nog vragen hebt, kun je altijd terecht bij één van de leden van de barcommissie.
  • Helaas gebeurt het nog regelmatig dat leden niet komen opdagen voor een bardienst en ook niet voor vervanging zorgen! Om dat zo veel mogelijk te voorkomen zul je via het bardienstroostersysteem respectievelijk 14 dagen, 7 dagen en 1 dag vóór de betreffende bardienst een herinneringsmail ontvangen. Mocht je desondanks toch niet komen opdagen dan zal een boete worden opgelegd. De boete voor het niet vervullen van een bardienst bedraagt de eerste keer € 55,00, de tweede keer € 65,00 en de derde keer € 75,00. Daarnaast zal de barcommissie contact met je opnemen om een nieuwe datum af te spreken voor het alsnog vervullen van de bardienst.

Verplicht IVA Certificaat

De overheid, het NOC*NSF en de diverse sportbonden zijn van mening dat het schenken van alcohol, met name in een sportomgeving, grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Sportverenigingen moeten daarom, mede in de persoon van de barvrijwilligers, op een goede manier met deze verantwoordelijkheid omgaan.

Ingevolge de Drank- en Horecawet is het verplicht dat er op tijdstippen dat in een sportkantine alcohol wordt geschonken minimaal één barvrijwilliger aanwezig is die in het bezit is van het IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol Schenken. Indien er geen gecertificeerde barvrijwilliger aanwezig is, zal bij controle door de gemeente na meerdere overtredingen een boete wordt opgelegd en bestaat de mogelijkheid dat TIOD zijn horecavergunning kwijtraakt. Het is dus noodzakelijk dat ieder bardienstplichtig lid in het bezit is van het IVA-certificaat wanneer een bardienst wordt gedraaid.

Het IVA-certificaat wordt verkregen na het volgen van een online instructie op de website van het NOC*NSF en het met succes afronden van een toets van 20 multiple choice vragen. De toets is vrij eenvoudig en kan net zo vaak worden gedaan totdat minimaal 16 van de 20 vragen goed zijn beantwoord en op basis daarvan het IVA-certificaat wordt verkregen. Het online verkregen certificaat wordt per email toegezonden aan zowel de deelnemer als aan TIOD. Een papieren versie wordt door TIOD in een ordner achter de bar bewaard voor eventuele controle door de gemeente Gouda.

Indien je nog niet over het IVA certificaat beschikt, vragen wij je zo spoedig mogelijk, en zeker vóór je eerstvolgende bardienst, de instructie te volgen en de toets te doen op de website van het NOC*NSF – www.nocnsf.nl/iva.

Bij de aanvang van de test moeten een aantal persoonlijke gegevens en gegevens van TIOD worden ingevuld, onder andere:

E-mailadres barverantwoordelijke: [email protected]

  • Naam vereniging: GTC TIOD
  • Aangesloten bij: KNLTB
  • Plaats vereniging: Gouda
  • Naam barverantwoordelijke: Vincent Roosen/Annemieke Amesz

Als je de cursus succesvol hebt afgerond krijg je een certificaat toegstuurd in je e-mail. Wil je dit certificaat dan doorsturen naar [email protected]? Alvast bedankt daarvoor. Voorheen kregen wij dit automatisch, maar dat is niet meer. Wij willen graag de certificaten bij de bar bewaren zodat, mocht er controle komen, er bewijs is dat degene die bardienst draait ook de cursus heeft gedaan.

Indien je nog vragen mocht hebben dan kun je contact met ons opnemen via [email protected].

Overzicht van de barroosters

Wegens AVG regelgeving wordt het barrooster niet langer online gepubliceerd. Je kan deze wel inzien in de KNLTB ClubApp. Ook zal er een exemplaar beschikbaar zijn in het clubhuis achter de bar in de barklapper. 

Een laatste uitdrukkelijke vraag: Wil je in de gegevens op jouw KNLTB ClubApp je mobiele telefoonnummer invullen? In geval van wijzigingen kunnen we je dan altijd bereiken.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 182 599 092

Adres

Vossenburchkade 45/46
2805 PC Gouda