AVG en Privacy

TIOD & AVG

TIOD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TIOD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (roep-, voor- en achternaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, speelsterkte, IBAN nummer, pasfoto, datum ingang en beeindiging lidmaatschap en overige gegevens die door u worden verstrekt;
 • Gegevens nodig voor inschrijven voor competitie(s) en/of toernooien;
 • Het e-mail adres kan worden gebruikt voor het verzenden van Nieuwsbrieven, informatie over bardiensten, competitie, toernooien en training;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Persoonsgegevens worden doorgeven aan de KNLTB, die een eigen Privacy Statementheeft, waarin zij verklaren waarvoor zij uw gegevens gebruiken. Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Website TIOD

 • De website is https uitgevoerd. Verbindingen (van belang voor de verzending van de formulieren met persoonlijke gegevens) zijn met SSL gecertificeerd.
 • Het systeem van e-mailaliassen is beschikbaar. Het gebruik ervan wordt aanbevolen, omdat hiermede het vermelden van persoonlijke e-mailadressen op de website niet meer nodig is.
 • Tijdens de Open Toernooien, Veteranentoernooi en andere verenigingsactiviteiten worden foto's gemaakt, die gedeeld worden op de website van TIOD en/of Facebook
 • De leden en bezoekers van TIOD op het park zullen op gepubliceerde foto's op een fatsoenlijke, niet compromiterende wijze worden getoond, zonder vermelding van naam.
 • Indien vermelding van naam of namen bij een foto op de website gewenst is (bijv. bij een overzicht van een commissie of team), is toestemming van alle betrokkene(n) op de foto vooraf vereist.
 • Als leden of bezoekers bezwaar maken tegen van hen (volwassenen of ouders namens hun kinderen) geplaatste foto's en/of tekst, op de website en/of Facebook, kunnen zij dit kenbaar maken aan  secretariaat TIOD die vervolgens deze foto's zal (laten) verwijderen.
 • Op de website zijn geen cookies geplaatst en/of geactiveerd, die gegevens van bezoekers registreren en bijhouden. Uitsluitend het totaal aantal bezoekers per webpagina wordt (als getal) geregistreerd.
 • De IP-nummers van bezoekers komen op de zwarte lijst, als door of met behulp van de (op de website ge├»nstalleerde) firewall een poging tot misbruik of indringing van de website wordt vastgesteld.

Alle IP-nummers op de zwarte lijst wordt ook in de toekomst de toegang tot de gehele website ontzegd.

TIOD is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een mail te sturen naar [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 182 599 092

Adres

Vossenburchkade 45/46
2805 PC Gouda