in memoriam Anke Slootjes

15-05-2018

Ons bereikte het droeve bericht dat Anke Slootjes is overleden.

 

Wij wensen Remco, de kinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

 

 

Zodra nadere gegevens omtrent de uitvaart bekend zijn zullen wij hierover op de site melding maken.

het bestuur