Goudse
Tennisvereniging TIOD

Bar

Gezelligheid is ons doel ……Natuurlijk is TIOD op de eerste plaats een tennisvereniging, maar wel een hele gezellige tennisvereniging!

Die gezelligheid vind je zeker op en rond de tennisbanen, maar het clubhuis met zijn gezellige bar en terras is daar toch wel het episch centrum van. Die bar wordt gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers in het Barcollectief en natuurlijk door de leden zelf.

 Verplichte bardiensten

Om de bar te bemannen worden alle leden tussen 18 en de 70 jaar geacht om jaarlijks 3 verplichte bardiensten te draaien. Het jaar waarin de leeftijd van 18 of 70 wordt bereikt is in dit geval maatgevend. Natuurlijk is het mogelijk om vrijwillig extra bardiensten te draaien en ook de 70leden kunnen op die basis één of meer bardiensten draaien. De bestuurs- en commissieleden, die zich al verdienstelijk maken voor TIOD, hoeven maar één verplichte bardienst te draaien.

Inplannen van bardiensten

Ruim voor de aanvang van het nieuwe tennisseizoen worden de bardienstplichtige leden gevraagd om hun bardiensten in te vullen via het online bardienstroostersysteem, genaamd Barboek.nl. Het is daarbij mogelijk om zelf je bardiensten voor bepaalde dagen/tijden vast te leggen. Doe je dat niet dan zal het systeem je bardiensten willekeurig bepalen. Voor een korte handleiding bij het invullen van bardiensten kun je hier klikken. 

 

LOG IN EN SELECTEER JOUW BARDIENSTEN

KNLTB Nummer
Wachtwoord
Bardiensten ruilen of overnemen

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een geplande bardienst door onverwachte omstandigheden of ziekte toch niet kunt draaien. In dat geval ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger. Je kunt dan onderling ruilen met een ander lid of je kunt een beroep doen op één van de volgende leden die tegen een vergoeding van € 30 (per bardienst) de bardienst van je willen overnemen.

Sophie Zijleman                06-33780980                      Marjolein Bertels             06-24707718

Lika van den Boogaard    06-11855209                      Maeike de Laat                 06-16818212 

Rianne Kamphuisen         06-52407945                      Brian Vis                            06-38335732

Sylvia Koppenol                06-55934218                      Merijn Timmer                 06-12300721

Vivianne van Heyningen 06-39889631                      Bastiaan Dullemond        06-37041116

Annemie Hogendoorn    06-42449029                      Jiska ter Reegen                06-34827315

Wiebe Jesse                      06-39422090                      Monique Zuur                   06-11166667   

Lisa Groot                          06-13775731                 

Je dient zelf contact op te nemen met de betreffende persoon, ook het afrekenen moet je zelf regelen.  Let op: Als je je bardienst ruilt of laat overnemen blijf je er zelf verantwoordelijk voor dat de bardienst daadwerkelijk wordt vervuld.

Bardiensten afkopen of vervangende werkzaamheden verrichten

Het is mogelijk om je bardiensten af te kopen of werkzaamheden met betrekking tot parkonderhoud te verrichten. Indien je voor één van deze opties kiest dan dien je, vóór 1 maart van het betreffende jaar, het Barcollectief via barrooster@tiod.nl hiervan op de hoogte te stellen. Voor het afkopen van de bardiensten word je een bedrag van € 110 in rekening gebracht.

Nog een aantal regels en tips: 

  • Gedurende je bardienst mag je zelf niet gaan tennissen.
  •  Achter de bar staat de Barklapper met daarin aangegeven wat er tijdens de bardienst van je wordt verwacht en waarin je alle informatie vindt die je nodig hebt om een bardienst goed te vervullen.
  • Als je nog vragen hebt, kun je altijd terecht bij één van de leden van het Barcollectief.
  • Helaas gebeurt het nog regelmatig dat leden niet komen opdagen voor een bardienst en ook niet voor vervanging zorgen! Om dat zo veel mogelijk te voorkomen zul je via het bardienstroostersysteem respectievelijk 10 dagen en 3 dagen vóór de betreffende bardienst een herinneringsmail ontvangen. Mocht je desondanks toch niet komen opdagen dan zal een boete worden opgelegd. De boete voor het niet vervullen van een bardienst bedraagt de eerste keer € 55, de tweede keer € 65 en de derde keer € 75. Daarnaast zal het Barcollectief contact met je opnemen om een nieuwe datum af te spreken voor het alsnog vervullen van de bardienst.
Verplicht IVA Certificaat
De overheid, het NOC*NSF en de diverse sportbonden zijn van mening dat het schenken van alcohol, met name in een sportomgeving, grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Sportverenigingen moeten daarom, mede in de persoon van de barvrijwilligers, op een goede manier met deze verantwoordelijkheid omgaan.
Ingevolge de Drank- en Horecawet is het verplicht dat er op tijdstippen dat in een sportkantine alcohol wordt geschonken minimaal één barvrijwilliger aanwezig is die in het bezit is van het IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol Schenken. Indien er geen gecertificeerde barvrijwilliger aanwezig is, zal bij controle door de gemeente na meerdere overtredingen een boete wordt opgelegd en bestaat de mogelijkheid dat TIOD zijn horecavergunning kwijtraakt. Het is dus noodzakelijk dat ieder bardienstplichtig lid in het bezit is van het IVA-certificaat wanneer een bardienst wordt gedraaid.

Het IVA-certificaat wordt verkregen na het volgen van een online instructie op de website van het NOC*NSF en het met succes afronden van een toets van 20 multiple choice vragen. De toets is vrij eenvoudig en kan net zo vaak worden gedaan totdat minimaal 16 van de 20 vragen goed zijn beantwoord en op basis daarvan het IVA-certificaat wordt verkregen. Het online verkregen certificaat wordt per email toegezonden aan zowel de deelnemer als aan TIOD. Een papieren versie wordt door TIOD in een ordner achter de bar bewaard voor eventuele controle door de gemeente Gouda.

Indien je nog niet over het IVA certificaat beschikt, vragen wij je zo spoedig mogelijk, en zeker vóór je eerstvolgende bardienst, de instructie te volgen en de toets te doen op de website van het NOC*NSF – www.nocnsf.nl/iva .
Bij de aanvang van de test moeten een aantal persoonlijke gegevens en gegevens van TIOD worden ingevuld, onder andere:
  • E-mailadres barverantwoordelijke: barrooster@tiod.nl
  • Naam vereniging: GTC TIOD
  • Aangesloten bij: KNLTB
  • Plaats vereniging: Gouda
  • Naam barverantwoordelijke: Marcel Verbeek/Niek Ardon
Indien je nog vragen mocht hebben dan kun je contact met ons opnemen via barrooster@tiod.nl.

 

Overzicht van de barroosters
Hieronder vind je een overzicht van de barroosters voorzover deze zijn ingepland: